ПРОЕКТ
"СЛОВОТО НА МЛАДИТЕ"
(2014-2016)


МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ
"ТВОРЧЕСКИ ИСКРИ" -
ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ
"ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ"
2013 / 2014


УНИВЕРСАЛНО ВОДЕНЕ
НА ГЛАСА С
НАТАША МИРКОВИЧ
© Академия Орфей