English language

НАЧАЛО

НАЧАЛО 2021-11-25T17:43:04+00:00

 

ПРОЕКТ „ПИАНО АРТ“
(помагало за незрящи и слабовиждащи)

с финансовата подкрепа на АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ съгласно Договор №16-РИ/27.05.2021 г.