English language

КОНТАКТ

КОНТАКТ 2018-02-20T19:29:46+00:00

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ИЗКУСТВО
„ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ“

България,

Пловдив – 4000, П.К. 363

E-mail: oganiatnaorfei@abv.bg

Евгения Тагарева – 0896 496 734

БАНКОВА СМЕТКА НА ФОНДАЦИЯ „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ” В ЛЕВА:

РАЙФАЙЗЕНБАНК, IBAN: BG45RZBB91551085501915, BIC: RZBBBGSFДата на раждане *