English language

ЗА НАС

ЗА НАС 2020-02-03T22:31:57+00:00

Фондация „Огънят на Орфей“ включва хора на изкуството, които си поставят за цел да подпомагат млади дарования в пътя на тяхното развитие, усъвършенстване и изява. Дейността на фондацията се състои в организиране и провеждане на културни събития, концерти, фестивали, семинари, конкурси, конференции, обществено приети форми на общуване и контакти; разработване и участие в международни проекти, свързани с културата, изкуството и образованието. Фондацията е главен инициатор и организатор на ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ИЗКУСТВО “ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ”, НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ”, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ И КОНЦЕРТИ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ с което предоставя възможност за среща на творчески личности от различни страни.