English language

ТВОРЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КЛАС – ЕВГЕНИЯ ТАГАРЕВА / 8-13 август

ТВОРЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КЛАС – ЕВГЕНИЯ ТАГАРЕВА / 8-13 август 2018-06-26T22:30:33+00:00

 

ТВОРЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КЛАС
ЕВГЕНИЯ ТАГАРЕВА
8-13 АВГУСТ

Пакетна цена (включва такса, нощувки и храна за 6 дни) – 250 лева

Творческият литературен клас е продължение на създадената през 2002 г. Творческа литературна школа “Делфина” – град Пловдив.

Основна цел – да привлече и подпомогне млади талантливи хора в областта на литературното творчество.

Освен творческата работа (писане и редактиране на собствени творения), дейността включва:

– подготовка за участие в конкурси

– литературни четения на авторски творби

– срещи с поети и писатели

– коментар върху литературни произведения

– подготовка за публикации

Моля, ако желаете да участвате, изпратете свои творби на адрес:

Пловдив 4000. П.К. 363, за Творчески литературен клас “Огънят на Орфей”

или по интернет : oganiatnaorfei @ abv . bg  (не по-късно от 30 юни)

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА СТИПЕНДИИ ДО 15.05.2018 г. НА АДРЕС:
oganiatnaorfei@abv.bg
ЗА ЗАПИСАН СЕ СЧИТА ВСЕКИ УЧАСТНИК, КОЙТО Е ИЗПРАТИЛ:

  • 30% ОТ ТАКСАТА (С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ)
  • ПОПЪЛНЕНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ПО ПОЩАТА)

АДРЕС: ПЛОВДИВ – 4000, П.К. 363, ФОНДАЦИЯ „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ”

БАНКОВА СМЕТКА НА ФОНДАЦИЯ „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ” В ЛЕВА:
РАЙФАЙЗЕНБАНК
IBAN: BG45RZBB91551085501915
BIC: RZBBBGSF
ПРИ НЕЯВЯВАНЕ НА УЧАСТНИКА В АКАДЕМИЯТА, ПРЕВЕДЕНИТЕ ПАРИ НЕ СЕ ВЪЗВРЪЩАТ, ОСВЕН АКО НЕ ПРЕДСТАВИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ.


ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Моля, попълнете и изпратете тази заявка не по-късно от 10 юли 2018 г.Дата на раждане *